Prečo sa celoživotne vzdelávať?

Celoživotné vzdelávanie sa vzťahuje na nepretržité, dobrovoľné a sebamotivované získavanie vedomostí z osobných alebo profesionálnych dôvodov. Môže zahŕňať formálne vzdelávanie, ale aj samoúčelné vzdelávanie, ako je čítanie kníh, absolvovanie online kurzov a účasť na seminároch alebo konferenciách. Koncepcia celoživotného vzdelávania je čoraz dôležitejšia na dnešnom rýchlo sa meniacom trhu práce, kde si jednotlivci musia neustále dopĺňať svoje zručnosti a vedomosti, aby zostali konkurencieschopní.