Môže jeden človek zmeniť svet?

Áno, jeden človek môže zmeniť svet. Mnohé historické osobnosti, ako napríklad Martin Luther King mladší, Nelson Mandela a Mahátma Gándhí, svojimi činmi a vodcovstvom výrazne ovplyvnili a zmenili spoločnosť. Aj jednotlivci bez formálneho mocenského postavenia môžu vytvoriť zmenu prostredníctvom aktivizmu, sociálneho podnikania a iných prostriedkov. Je však dôležité poznamenať, že zmena je často výsledkom kolektívnej činnosti a trvalého úsilia viacerých ľudí a skupín.