WeKEc podcasty – Epizóda 001

Spustili sme nový projekt RMKK

WeKEC

Dlho očakávaný koniec tohto špeciálneho roka je tu a my sa touto cestou chceme poďakovať každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do našich aktivít. VEĽKÁ VĎAKA.

Tešíme sa z toho, čo všetko sa nám aj napriek pandémii podarilo uskutočniť. Ešte viac sa ale tešíme, že sme sa opäť posunuli ďalej a už sa nevieme dočkať, ako budeme napĺňať naše plány na rok 2021. Veríme, že vás aspoň trošku potešíme našou novou aktivitou, ktorú sme pripravovali niekoľko mesiacov.

Tu si môžete vypočuť našu prvotinu:

Tento podcast vznikol v rámci projektu HLAS MLADÝCH 2020 – Košický kraj, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím RMKK