WeKEc podcast #4

Od nápadu k vlastnému projektu

Tak a sme späť. Po menšej prestávke a doplnení nášho podcast tímu sa vraciame. Prinesieme vám nové informácie o zaujímavých príležitostiach a podujatiach, ktoré sa pre vás skrývajú na skoro každom kroku. V dnešnej epizóde sme si zavolali dvoch mladých ľudí, ktorí síce len pred chvíľou maturovali no majú už na svojom konte solidárny ECO projekt. Týmto projektom pomáhajú nielen našej prírode, ale aj zvyšujú svoje zručnosti, schopnosti a zároveň povedomie o rôznych dôležitých témach. Prišli nám niečo o ňom porozprávať a poukázať na to, že ak máte dobrý nápad na projekt, nie je tak zložité premeniť ho na realitu a niečo ním zmeniť a pomôcť.

Tento podcast vznikol v rámci projektu HLAS MLADÝCH 2020 – Košický kraj, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Podcast plný úspešných ľudí, inšpirácií, príbehov. Vďaka nám sa dozvieš o zaujímavých projektoch a podujatiach, aktuálnych výzvach, neformálnom vzdelávaní a o organizáciách pracujúcich s mládežou a pre mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, fandia nám, resp. už rozmýšľajú ako pridať ruku k dielu ? Úspešný zvyšok týždňa všetkým ? Tvoj Tím RMKK.

Hosť: Natália Ľašová, Tomáš Nagy Strih/Moderátor: Daniel Kuchár Koordinácia: RMKK