Charakteristika

Sme výnimočným a nepostrádateľným miestom v modernom svete. Poskytujeme slobodný prístup k informáciám, k slovenskej a svetovej literatúre rôznych žánrov a druhov.  Prispievame ku kultúrno-spoločenskému obohateniu návštevníkov svojimi rôznorodými kultúrno-spoločenskými a výchovno-vzdelávacími podujatiami bez rozdielu veku, pôvodu, vzdelania či spoločenského postavenia. Vytvárame prostredie a budujeme komunitu, v ktorej sa každý môže cítiť komfortne a plnohodnotne.

Príďte k nám, opýtajte sa nás na čokoľvek z akejkoľvek oblasti života, s čím si neviete rady. Sme pripravení pomôcť vám s riešením. Poznáme dôveryhodné zdroje a vieme, kde hľadať informácie. Spolupodieľame sa na budovaní spoločnosti sčítaných ľudí. Sme miestom, kde môžete stráviť čas  a  absorbovať múdrosť predchádzajúcich generácií alebo stretnúť významné osobnosti súčasného kultúrno-spoločenského života. U nás pochopíte, že pochabosť dnešnej doby nie je o nič horšia, ako pochabosť zašlých ér. Môžete sa u nás naučiť vážiť si hodnoty, spoznávať vzdialené krajiny, iné životy, cudzie jazyky, cestovať v čase a patriť do komunity ľudí s podobnými záujmami, ako sú tie vaše.

Ponúkame vzdelávacie aktivity a programy s podporou rozvoja čitateľskej gramotnosti a  motiváciou mladej generácie k čítaniu, k bezpečnému používaniu internetu, k zorientovaniu sa pri výbere vhodnej literatúry, vzdelávaniu kultúrou, osobnostnému rozvoju. Prostredníctvom osobným stretnutí s významnými osobnosťami na besedách, prednáškach, workshopoch, či neformálnych stretnutiach mladých s mladými ponúkame interaktívne kultúrne zážitky a služby, rovnako pre všetkých, mladých i starších.

Adresa
  • M. R. Štefánika 53, Trebišov, Slovensko