Charakteristika

Youthfully Yours SK je mimovládna organizácia pôsobiaca na východnom Slovensku. Našu predstavu o svojom regióne tvoria Ambiciózni & Kompetentní mladí ľudia, ochotní rozvíjať svoju komunitu. Na jej dosiahnutie sme stanovili svoju misiu; rozvíjať kompetencie mladých ľudí, posilňovať ich iniciatívnosť & spoločenskú zodpovednosť, a podporovať aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu & interkultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi z východného Slovenska.
Na lokálnej úrovni sa sústredíme na posilňovanie mládeže a jej schopnosti aktívne participovať na živote spoločnosti. Sme presvedčení o benefitoch neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia sa. Pre ich šírenie organizujeme semináre, školenia a iné vzdelávacie aktivity, spolupracujeme s miestnymi strednými školami, vzdelávacími centrami, univerzitami a predstavujeme inovácie vo vzdelávaní mladým ľuďom, mládežníckym lídrom, či pracovníkom s mládežou.

Adresa