Charakteristika

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je kultúrnou inštitúciou so 100-ročnou históriou. Popri hlavných knižničných činnostiach sa orientuje na organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Knižnica prevádzkuje úspešný literárny e-magazín www.knihynadosah.sk, ktorý patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. Do povedomia sa dostal aj cyklus literárnych besied 1+1, kde si pozvaný autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa na základe tvorivej alebo ľudskej spriaznenosti.

Od roku 2012 pôsobí pri knižnici literárny klub KOLIK, ktorý podporuje tvorbu mladých začínajúcich autorov z Košíc a okolia. Od roku 2021 sa v knižnici stretávajú aj členovia Čitateľského klubu.

Knižnica celoročne ponúka mnoho literárnych besied so slovenskými i zahraničnými autormi, venuje sa tiež organizovaniu výstav, workshopov, hudobných koncertov a prednášok. Od roku 2015 sa intenzívne venuje vzdelávaniu dospelých, pripravuje cykly neformálneho vzdelávania, zastrešuje aktívnu klubovú činnosť.

Knižnicu nájdete na viacerých pracoviskách, centrálna knižnica (Hviezdoslavova 5), hudobné a regionálne oddelenie (Hlavná 48), pobočka Terasa (Tr. SNP 48/A), pobočka KVP (Hemerkova 39), pobočka Nad jazerom (Poludníkova 7), pobočka Furča (Jaltská 2), pobočka Šaca (Železiarenská 7), pobočka Barca (Abovská 32) a Prezidentská knižnica (Hlavná 27).

Adresa
  • Hlavná 48, Košice, Slovensko

  • Hviezdoslavova 5, Košice, Slovensko