Charakteristika

Študentský parlament Košického kraja zastupuje stredoškolákov študujúcich
v Košickom kraji v snahe o zlepšenie podmienok každodenného života,
vzdelávania na školách a aktívnej participácie mladých ľudí.
ŠPKK je zoskupenie mládeže združenej z iniciatívy Košického samosprávneho kraja.

Adresa