Charakteristika

Poslaním centra je profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, podpora aktivít mladých ľudí, systematická a cielená práca s mládežou, jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých ľudí, vzdelávanie mládeže neformálnymi metódami, vedenie k tímovej práci, občianstvu a zodpovednosti za vlastné konanie, rozvíjanie iniciatívy a kreativity mladých ľudí, rozvoj osobnosti mladého človeka, podpora voľnočasových a športových aktivít.

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže ponúka:

• možnosti byť aktívny v rôznych kluboch a krúžkoch
• priestor na vyjadrenie názorov, realizáciu nových myšlienok a nápadov

• priestor na získanie nových zručnosti a praktických skúsenosti v rámci  neformálneho vzdelávania
• priestor pre stretávanie sa mladých

Adresa
  • Strojárenská 3, Staré Mesto, Slovensko