Charakteristika

Sme kultúrno-osvetovým zariadením s krajskou pôsobnosťou na území Košického kraja (Hvezdáreň) a s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance (Zemplínske kultúrne centrum/Osveta). Vykonávame pestrú činnosť spojenú s popularizáciou prírodných vied, najmä astronómie a kozmonautiky, ale aj fyziky a enviromentalistiky. Okrem prednášok, besied, či pokusov realizujeme aj pozorovania Slnka, večernej oblohy a výnimočných astronomických úkazov. Pripravujeme rôzne výstavy, vedomostné súťaže, letné astronomické tábory a pozorovacie praktiká pre stredoškolákov. Rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby je parketou Zemplínskeho kultúrneho centra. Pripravujeme workshopy, tvorivé dielne, prednášky a ďalšie vzdelávacie podujatia. Organizujeme okresné, regionálne a krajské súťaže prehliadok v jednotlivých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako je napríklad Hviezdoslavov Kubín, Zemplínska scénická jar či Výtvarné spektrum, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Adresa
  • vchod z námestia, Maxima Gorkého 1, 071 01 Michalovce, Slovensko

Región
Okres

Okres Michalovce, Okres Sobrance