Charakteristika

Študentský parlament Košického kraja je organizácia, ktorá zastupuje všetky študentské parlamenty na území Košického kraja.

Adresa