Charakteristika

ŠP KK je organizácia, ktorá zastupuje všetky študentské rady v Košickom kraji

Adresa
Mesto
Sledujte nás