Charakteristika

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave je kultúrnou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Sme verejná regionálna knižnica, ktorá poskytuje možnosť výpožičky kníh všetkým ľuďom so záujmom o literatúru, v prvom rade sme tu však najmä pre čitateľov z okresu Rožňava.

V rámci našej organizácie poskytujeme zároveň širokú škálu knižnično-informačných služieb čitateľom a širokej verejnosti. Rovnako pravidelne pripravujeme rôzne informačno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre deti, mládež i dospelých.

Snažíme sa o vytváranie pozitívneho vzťahu k literatúre, podporu čítania a propagáciu literatúry a formovanie pozitívneho vzťahu k nášmu regiónu. Poslaním našej knižnice je zároveň ďalej rozvíjať vašu čitateľskú, mediálnu a informačnú gramotnosť.

Adresa
  • Lipová 3, Rožňava, Slovensko