Charakteristika

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie na Slovensku (od r. 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský a východoslovenský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov (k 31. 12. 2022), časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi. V roku 2022 galéria uviedla 24 výstav, 15 výstavných prehliadok v 3D, uviedla 100 programov, vystavila 153 umelcov z 10 krajín, získala 78 nových akvizícií a 256 knižničných prírastkov, privítala 12 500 návštevníkov „naživo“ a 24 600 v online prostredí.

Adresa
  • Zimná 46, Spišská Nová Ves, Slovensko