Charakteristika

Informujeme mladých ľudí a učiteľov o vzdelávacích príležitostiach, budujeme a zlepšujeme ich kompetencie (ako napríklad komunikáciu v cudzom jazyku, kultúre kompetencie, učíme ich učiť sa) a podporujeme ich aktívnu participáciu a iniciatívu. Zameriavame sa na profesijný a personálny rozvoj.

EduEra funguje ako platforma vedená mladými ľuďmi pre mladých ľudí, ktorá sa zameriava na neformálne vzdelávanie. Veríme, že najdôležitejšou hodnotou spoločnosti je práve vzdelanie, ktoré mladým ľuďom ponúkame vďaka školeniam, workshopom, dobrovoľníctvu a projektom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podporujeme aktívnu participáciu mladých ľudí pri získavaní nových nápadov a vytváraní nových iniciatív. Naši členovia pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a zameriavajú sa na všetky oblasti, v ktorých vidia potenciál a príležitosti pre mladých.

​V roku 2018 bola EduEra ocenená ako The best practice NGO, svoju prácu prezentovala v Európskom Parlamente v Bruseli. V tom istom roku bol medzinárodný projekt TRAINBOW ocenený ako Príklad dobrej praxe na Slovensku a umiestnil sa v prvej desiatke najlepších medzinárodných tréningov pre pracovníkov s mládežou z celého sveta podporených EÚ a programom Erasmus+.

Adresa
  • Fábryho 815, Dargovských hrdinov, Slovensko

Región
Okres

Okres Košice I.