Charakteristika

Občianske združenie Castellum Cassovia začalo písať svoju neformálnu históriu začiatkom roka 2011, kedy sme začali kreovať program pre novovznikajúci areál Košického hradu.

V decembri 2011 sme svojej činnosti dali oficiálny smer a to zaregistrovaním občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Od toho času sme boli nápomocní archeológom pri záchrane národnej kultúrnej pamiatky Košický hrad.

Od toho času sa toho na hrade udialo mnoho a my sami už areál hradu zo začiatkov našej činnosti nespoznávame.

Našou prvoradou úlohou na Košickom hrade je jeho oživovanie. A že sa nám to darí nasvedčujú aj čísla, ktoré si vieme porovnať vďaka vyhliadkovej veži, na ktorú sa vyberá vstupné. Pred našou činnosťou v tomto areáli bola návštevnosť vyhliadkovej veže cca 9 000 návštevníkov. Vďaka našim aktivitám na hrade sa návštevnosť už v prvý rok, teda rok 2013, vyšplhala na krásnych 20tisíc sezónnych návštevníkov a tú si držíme dodnes.

Čo dopomohlo zvýšiť a udržať návštevnosť veže? No máme zato, že naše dobrovoľnícke aktivity. Nemalou mierou prispeli k vybudovaniu a k prevádzke areálu Košického hradu aj dobrovoľníci a členovia občianskeho združenia Castellum Cassovia, o.z., ktorý odpracovali na národnej kultúrnej pamiatke cca 5.660 hodín ročne (od roku 2011 do toho času takmer 50tisíc hodín)

Počas týchto  hodín sa nám podarilo postaviť základy historizujúceho parku dedinky inšpirovanej stredovekým osídlením, konkrétne, do dnešného času tri objekty, ktoré znázorňujú bývanie stredovekého človeka a zároveň slúžia ako priestor na rôzne kurzy tradičných remesiel (ako je napríklad kurz hlinených omietok, kurz stavania pece, kováčsky kurz a mnohé iné)

V infocentre Košického hradu sme inštalovali výstavu stredovekého odievania, kde na dvadsiatich ôsmich figurínach môže vidieť návštevník módu našich predkov. Okrem toho sme zorganizovali fotografickú výstavu, ktorá je tematicky zameraná taktiež na stredovek.

Počas roka usporadúvame niekoľko podujatí, ktoré za tie roky (od roku 2013) získali tradíciu. Medzi takéto podujatia patria: Musica historica, Teatrum in Castrum, Hradná vareška – súťaž vo varení podľa stredovekých receptov, Čierna noc, Panský turnaj pri príležitosti udelenia erbovej listiny mestu Košice a ďalšie väčšie či menšie kurzy a koncerty (kurz hlinených omietok, spracovania dreva, hrnčiarsky kurz, spracovanie kože a podobne). Pri vyratúvaní našich úspechov nesmieme zabudnúť aj na medzinárodný lukostrelecký turnaj pána z Perína, ktorého desať kôl naše združenie zorganizovalo na desiatich prihraničných slovensko-maďarských hradoch vrátane toho nášho Košického hradu.

Počas našej histórie sme propagovali hrad a Košice doma aj v zahraničí na rôznych podujatiach. Medzi takéto najväčšie patrí historický festival v Oradei, pod patronátom organizácií Deus Vult a Visit Oradea, historický festival v Kuroviciach, Libušíne, Sárospataku. Z domácich je to najmä Festival zaniknutých remesiel na Červenom kameni, festival Stredovek v Sade (BA) historický festival v Slovenskej Ľupči a Topolčanoch.

Samozrejme pri odpočte našej činnosti nezabúdame ani na našu budúcnosť a tou sú deti a mládež. Na hrade sme počas rokov 2013 – 2021 zorganizovali prednášky a výlety pre deti z materských, základných a stredných škôl či už z mesta Košice alebo širšieho okolia.

Taktiež sa zúčastňujeme prednášok a prezentácií s témou „Oživovanie kultúrnych pamiatok“

Spolu so študentkami Pedagogickej fakulty UMB sme sa zúčastnili vysokoškolskej olympiády v Plzni, kde vyhrali prvé miesto s témou „Výuka histórie okolia v materských školách“.

Počas našej existencie sme nadviazali spoluprácu s viacerými autoritami ako sú napríklad: Archeologicky ústav SAV, Mestské lesy Košice, Správa mestskej zelene, v neposlednom rade Mesto Košice, Botanická záhrada UPJŠ a Visit Košice..

A ako vidíme našu budúcnosť? Plánujeme ďalej rozvíjať, posúvať ďalej našu činnosť na Košickom hrade a v jeho okolí.

Ako? Podujatia, ktoré už majú svoju tradíciu, chceme aby ostali zachované. Tak, aby si návštevníci Košického hradu mohli aj budúcnosti oddýchnuť v lese na Hradovej pri tónoch stredovekej hudby na podujatí Musica historica, chceme naďalej predstavovať divadlo stredoveku návštevníkom hradu na podujatí Teatrum in Castrum, chceme aby návštevníci ochutnali chute stredovekého človeka na podujatí Hradná vareška, aby sme vtiahli divákov do tajov ceremónií a turnajov pri Turnaji, ktorý organizujeme pri príležitosti udelenia erbovej listiny mestu Košice, chcem divákom ukazovať tajomné nočné zákutia hradu počas podujatia Čierna noc a taktiež chceme rozvíjať naše remeselné dielne, tak aby sme mohli ponúkať záujemcom kurzy kováčstva, výroby a streľby z luku, kurz opracovania dreva a kože. Samozrejme taktiež ostane zachovaná naša výstava replík stredovekého odevu, ktorá je inštalovaná v infocentre Košického hradu.

Pri týchto podujatiach a kurzoch, ktoré majú už niekoľkoročnú tradíciu chceme pracovať aj na nových veciach. Medzi takéto sa radí aj myšlienka vybudovania stredovekej farmy, ktorá by mala byť situovaná na tzv. poniklecových lúkach pod úpätím kopca Hradová. Na tejto farme by sme chceli chovať hospodárske zvieratá ako sú kozy, sliepky a kone, ktoré by pomáhali spásať trávnatý porast a zároveň by ponúkali produkty na „predaj z dvora“, čím by sa napomohlo trvalej udržateľnosti projektu „stredoveká farma“, na mieste farmy by vznikli výborné podmienky na agroturistiku, po ktorej je v dnešných časoch dopyt.

No k dosiahnutiu týchto plánov nebude stačiť len naše nadšenie ale aj pomoc vás všetkých.

Vopred ďakujeme.

Adresa
  • Cesta pod Hradovou, Košice, Slovensko