Charakteristika

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30. rokoch 19. storočia, kedy dostal dnešnú podobu.

Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zemplínske múzeum dokumentuje celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu prezentovaný v štyroch stálych expozíciách: v historickej, umelecko-historickej, etnografickej expozícii a klenotnici.

 

Adresa
  • Kostolné námestie 1, Michalovce, Slovensko