Charakteristika

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Počas svojej 150 ročnej histórie sa v priestoroch múzea vystriedalo mnoho zaujímavých expozícií i výstav. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré tvorili dejiny múzea patria Imrich Henszlmann - iniciátor myšlienky založiť múzeum, Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ, Jozef Mihálik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - najvýznamnejšia osobnosť medzivojnového obdobia...

Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odborné odbory - historický, umelecko-historický a prírodovedný. V súčasnosti spravuje viac ako 500 000 zbierkových predmetov, ktoré prezentuje v šiestich stálych tematických expozíciách.

Výstavné priestory nájdete vo viacerých historických objektoch v Košiciach - Historická účelová budova (Námestie Maratónu mieru 2), budova Divízie (vchod na rohu, Hviezdoslavova 3), Miklušova väznica, Rodošto a Katova bašta (Hrnčiarska 7) a v novej budove - Dom remesiel (Hrnčiarska 9).

Adresa