Kategória
Charakteristika

Bábkové divadlo v Košiciach je jediným profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku, ktoré má aj vlastnú činohernú scénu. Počiatky činohernej scény Jorik siahajú až do roku 1995, keď sa v priestoroch bývalej slobodomurárskej lóže na Tajovského ulici v Košiciach zrodil nový komorný alternatívny divadelný priestor. Bol navrhnutý tak, aby svojou tvorbou oslovil najmä mladšiu generáciu divákov.  Scéna Jorik bola koncipovaná ako alternatívny divadelný priestor, ktorý má osloviť svojou tvorbou najmä mladšiu generáciu divákov. Našim cieľom je uvádzať nové hry, ale aj klasické tituly overené časom.  Pre činohernú scénu Jorik vyberáme aj diela, ktoré sú súčasťou maturitných otázok na stredných školách. V minulosti boli v Joriku uvedené tituly velikánov svetovej drámy ako sú C. Goldoni, A. P. Čechov, J. B. Moliére, T. Williams a ďalší. V roku 2017, kedy po krátkej pauze došlo k obnoveniu umeleckej činnosti na scéne Jorik, pribudli postupne do repertoára diela od W. Shakespeara, A. P. Čechova a S. Mrožka. Našim cieľom je pripravovať inscenácie, ktoré by boli zaujímavé aj pre stredné školy a mladších divákov. Jorik je otvorený aj mladým tvorcom a všetkým tým, ktorí hľadajú priestor pre realizáciu svojich umeleckých aktivít.

Vidíme sa v Joriku.

Adresa
  • Tajovského 4, Košice, Slovensko