Charakteristika

Rada mládeže Košického kraja je demokratické, dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo v roku 2001. Cieľom RMKK je sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ich život v Košickom kraji. Každoročne usporadúva školenia, sieťovacie stretnutia, konferencie a vyvíja ďalšie aktivity pre mládež, členské organizácie a pre pracovníkov s mládežou. Víziou RMKK je Košický kraj, miesto príležitosti, kde sa mladí ľudia chcú a vedia realizovať. Sme tiež členskou organizáciou Asociácie krajských rád mládeže.

Adresa
  • Hlavná 70, Košice, Slovensko