Charakteristika

NIVAM národný inštitút vzdelávania a mládeže, sekcia pre neformálne vzdelávanie sa vo svojej činnosti venuje pracovníkov s mládežou a samotnej mládeži. Snažíme sa podporovať mladých ľudí v ich osobnom, sociálnom a vzdelávacom rozvoji, vytvárať príležitostí pre ich aktívne zapojenie sa do diania v spoločnosti a v komunite, v ktorej žijú tak, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál.

V NIVAME sa ďalej venujeme aj týmto oblastiam:

  • mládežníckej politike
  • administrácií dotačnej schémy
  • tvorbe publikácií a metodických materiálov
  • neformálnemu vzdelávaniu
  • výskumom o mládeži
  • projektom

Viac informácií nájdete na stránke: https://nivam.sk/mladez/praca-s-mladezou/

Adresa
  • Južná trieda 10, Juh, Slovensko