Charakteristika

Múzeum Spiša sídli (od vzniku 1951) v meste Spišská Nová Ves, v jeho centre na území pamiatkovej zóny, na Letnej ul. č. 50, v historickej budove – Provinčný dom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum Spiša spravuje pobočné zariadenia s objektmi a expozíciami: Kaštieľ Markušovce (Expozícia historického nábytku), Letohrádok Dardanely (Expozícia klávesových hudobných nástrojov), Národopisné múzeum Smižany (Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša), Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch.

Múzeum Spiša patrí medzi najkomplexnejšie regionálne múzeá nielen na Spiši, ale aj v rámci celého regiónu Východného Slovenska a Slovenska vôbec. Jeho zbernou oblasťou je územie regiónu Spiš v historickom kontexte, teda jeho pôsobnosť v súčasnosti zasahuje do územných celkov dvoch krajov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Nadregionálny význam múzea je daný i jeho širokou špecializáciou: na dejiny výroby klávesových nástrojov a vývoja nábytku na Slovensku, prírodovedný výskum a baníctvo na Spiši, ako aj na dokumentáciu histórie mesta a regiónu. Obsah zbierkových fondov je komplexný a rozsiahly s počtom 150 tisíc zbierkových predmetov z odborov: história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, botanika a zoológia.

Adresa
  • Letná 57/50, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

  • Michalská 382/59, 053 21 Markušovce, Slovensko

  • Agátová 25, 053 11 Smižany, Slovensko