Charakteristika

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP) je trojzložkovou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Košického samosprávneho kraja, založenou roku 2006. V záujmovom území Medzibodrožia a Použia sa venujeme rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách (Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Čierna nad Tisou). Naše sídlo je v Kráľovskom Chlmci, kde prevádzkujeme Regionálnu knižnicu a Regionálnu muzeálnu expozíciu Jozefa Mailátha. V oblasti osvety a kultúry v spolupráci s obcami a inštitúciami kladieme dôraz na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a folklóru aj formou festivalov.

Adresa
  • Kráľovský Chlmec ulica J. Mailátha č. 4, Kráľovský Chlmec