Kategória
Charakteristika

Káčko je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou. Je mostom, ktorý prepája naše linky pomoci: IPčko.sk, Krízovú linku pomoci (0800 500 333) a osobnú psychologickú pomoc, o ktorú sa môžu ľudia v ťažkostiach oprieť a nájsť ju priamo u nás.

Za Káčkom stoja psychológovia z IPčka Sú to práve tí, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách.  Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart.

Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.

Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí. Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a
nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.

Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a anonymne. Nenahrádza však psychoterapiu a ani vyšetrenia a liečbu u psychiatra a iného lekára.

Adresa
  • Baštová 10, Košice, Slovensko