Charakteristika

Divadlo Romathan v Košiciach je svetoznáme divadlo rómskej národnostnej menšiny a je jediným divadlom svojho druhu na Slovensku i v Európe. Svojimi vystúpeniami, kvalitným personálom a hereckými výkonmi dokáže zaujať nielen dospelých divákov, ale aj deti. Vznik rómskeho profesionálneho divadla bol motivovaný snahou o zrovnoprávnenie podmienok pre šírenie, rozvoj a upevňovanie kultúry národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Vo sfére rómskej kultúry sme dostali do vienka širšie poslanie. A to nielen šíriť kultúru, ale ju aj objavovať a upevňovať v slove, ústnom podaní a v jazyku. S týmto zámerom v divadle účinkujú herci, speváci, tanečníci a typický rómsky orchester. Tieto 4 základné umelecké komponenty svojim spolupôsobením syntetizujú divadelný obraz, zároveň však pomáhajú v pôvodnej podobe priblížiť tradície i špecifiká rómskej kultúry.

Adresa
  • Továrenská 3, Košice, Slovensko